สร้างผู้นำ พัฒนาเกมการ์ดพลังสื่อ

News27.10.2018
ผู้นำเกมการ์ดพลังสื่อ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างและพัฒนาผู้นำการเล่นเกม “การ์ดพลังสื่อ” ณ โรงแรมวิค 3 แบงค็อก โดยเน้นกระบวนการสร้างผู้นำการเล่นเกมผ่านการทดลองเล่นจริง พร้อมด้วยการใช้สื่อคลิปวิดีโอ และคู่มือการเล่นเกมฉบับสมบูรณ์เป็นเครื่องมือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำไปใช้ ในฐานะเครือข่ายต่อยอดการนำเกมการ์ดพลังสื่อไปสู่กลุ่มเป้าหมายในหลากหลายพื้นที่ต่อไป โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรรับเชิญ คุณวีระพงษ์ กังวานนวกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดร. พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน และคุณอัญญาอร พานิชพึ่งรัถ ประธานเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ ร่วมให้ความรู้และแนะนำความเป็นมาของเกมการ์ดพลังสื่อ ร่วมกับผู้นำการเล่นเกมจากทีมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทีมมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมอบรมทั้งครู อาจารย์ นักสื่อสารสังคม และนักจัดกิจกรรม จำนวน 37 คนจากทั่วประเทศ ได้ร่วมทดลองเล่นเกมการ์ดพลังสื่อ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างสนุกสนานตลอดทั้งกิจกรรม