One Fri-day ตอนที่ 5 กว่าจะมาเป็นเกม การออกแบบเกมเบื้องต้นกับคุณรัตติกร วุฒิกร

News13.05.2020
Online session

คุณรัตติกร วุฒิกร นักออกแบบเพื่อสังคมผู้ขับเคลื่อนสิทธิในการเล่น ผู้ก่อตั้งบริษัท คลับ ครีเอทีฟ จำกัด คลับ ได้ร่วมมือกับหลากหลายองค์กรและหน่วยงานเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ผ่านของเล่นและเกม เช่น เกมจำลองเมืองประชาธิปไตย เกมการ์ดพลังสิทธิ เกมการ์ดพลังสื่อ และอื่นๆ

คุณต๊อง รัตติกร เล่าว่าความชอบเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กส่งผลต่อ การเป็นนักออกแบบของเล่น จุดเปลี่ยนอยู่ที่การได้ออกแบบของเล่นให้กับเด็กตาบอดซึ่ง ทำให้เห็นศักยภาพของงานออกแบบที่สามารถพัฒนาชีวิตของคนได้ ประกอบกับได้อบรมเกี่ยวกับสวัสดิการของเด็กที่ประเทศญี่ปุ่น จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการเล่นที่มีคุณภาพในเมืองไทย จึงก่อตั้งบริษัท คลับ ครีเอทีฟ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการเล่นให้กับเด็กๆ จากนั้นเป็นต้นมาได้ร่วมออกแบบสื่อการเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ เช่น สิทธิมนุษยชน การเงิน และจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาทำให้ได้เริ่มเขียนและถ่ายทอดทฤษฎีการออกแบบเกม เผยแพร่ผ่านการเวิร์คชอปต่างๆ ที่ต้องอาศัยการเล่นควบคู่กันไปเพื่อให้เข้าใจการทำงานของเกม

Online session

คุณต๊องเล่าถึงพัฒนาการของเกมจากการเล่นเกมของคนในสังคม ไปสู่เกมเพื่อการเรียนรู้ทางวิชาการ และเกมเพื่อตอบสนองและผลักดันสังคมสู่ความสร้างสรรค์ ซึ่งคุณต๊องเห็นว่าเกมเป็นเครื่องมือในการเปิดการพูดคุยในสังคมอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้เราใช้เกมเพื่อสร้างประสบการณ์และองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนติและพฤติกรรม เกมเปรียบเหมือนการเดินทางที่เพิ่มเติมความหมาย ประสบการณ์ ความท้าทายเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ในการออกแบบเกมเพื่อการศึกษาผู้ออกแบบต้องเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ เพื่อตอบสนองกระบวนการเรียนรู้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด โดยในแต่ละกระบวนการเรียนรู้ก็จะมีรูปแบบเกมที่เข้ามาส่งเสริมการเรียนรู้ในแต่ละกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องการจะนำเสนอ

Online session

จากนั้น คุณต๊องยกตัวอย่างการนำเนื้อหาต่างๆ มานำเสนอผ่านกระบวนการเกมแบบควิซ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเห็นตัวอย่างการนำเกมไปใช้และเข้าใจกระบวนการทำงานของเกมได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น กิจกรรม One Fri-day ครั้งต่อไป พบกับร้อยเรื่องราวผ่านบทเพลง (Singing Stories) กับพรสวรรค์ และฑิฆัมพร ผลิตาภรณ์ ร่วมกับธิดานันท์ สุขมิสา ผู้ชนะการประกวดเสรีภาพ เสรีเพลง 2017 ใน วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 ติดตามกิจกรรมของเราได้ทางเพจ FNF Thailand หรือ YouTube Channel FriedrichNaumann TH