กิจกรรมอบรมสิทธิมนุษยชนผ่านเกมการ์ดพลังสิทธิ

กิจกรรมอบรมสิทธิมนุษยชนผ่านเกมการ์ดพลังสิทธิ ณ โรงเรียนเทพลีลา 20.01.2017
Training05.06.2017
HRT

การให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนยังคนดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้มี ดร.รัชดา ธนาดิเรก และ คุณณัฐ บรรทัดฐาน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมสังเกตการณ์การเรียนรู้ประเด็นสิทธิมนุษยชนผ่านการเล่นเกม และรับฟังเสียงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพลีลา เรียนรู้เรื่องสิทธิผ่านเกมการ์ดพลังสิทธิ เพื่อที่จะนำไปเป็นแนวทางในการเสนอนโยบายในอนาคต โดยการ์ดที่นักเรียนให้ความสนใจเป็นพิเศษมีอยู่ 2 สถานการณ์คือ
 
1.แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง ถูกปฏิเสธการรักษาพยาบาล
นักเรียนโรงเรียนเทพลีลาอธิบายเหตุผลที่เลือกการ์ดสถานการณ์ใบนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่า “เราทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนชาติใดก็ตาม เมื่อเค้าอยู่ในประเทศเรา เราก็สามารถดูแล้วเค้าได้ แม้ว่าเค้าจะไม่ใช่คนในชาติเดียวกับเรา และสิทธิมนุษยชนก็คือ สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ได้ เราควรจะรักษาเค้าโดยไม่คำนึงถึงค่ารักษาพยาบาล”
 
2.เพื่อนของมะปรางแอบลอกบทกลอนไปส่งครู
นักเรียนอธิบายว่า “เราอาจจะมองว่ามันเป็นปัญหาเล็กๆ แต่ถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้ เราควรรีบปรับปรุงแก้ไข ถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆก็จะกลายเป็นความเคยชิน และก็จะทำให้เกิดการละเมิดไปเรื่อยๆ วิธีการแก้ปัญหาคือ การอธิบายให้เพื่อนฟัง เพื่อนไม่เข้าใจอะไรให้ถามและเราอธิบายให้เข้าใจเพี่อเพื่อนจะนำไปคิดเองได้ เราไม่สามารถลอกความคิดหรือสติปัญญาของผู้อื่นไปได้”
สุดท้ายคุณณัฐ บรรทัดฐานได้ให้คำแนะนำกับนักเรียนในเรื่องความสำคัญของการแสดงความคิดเห็นและการพูดในที่สาธารณะว่า เป็นสิ่งที่นักเรียนต้องฝึกฝน เพื่อเป็นทักษะในการส่งต่อความรู้และเป็นปากเป็นเสียงแทนผู้อื่นที่ถูกละเมิดสิทธิได้