เข้าพบปลัดกระทรวงยุติธรรม

เสริมแรงเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสรีภาพ
News05.12.2018
MOJ FNF

วันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ได้เข้าเยี่ยมคาระวะ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อแนะนำคุณมอริทส์ ไคลเนอ-บลอคคอฟฟ์ ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาคที่เข้ารับตำแหน่ง เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฟรีดริช เนามัน และกระทรวงยุติธรรมในอนาคต ซึ่งศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าของเกมการ์ดพลังสิทธิ-นวัตกรรมการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน-ว่าเกมการ์ดพลังสิทธิได้รับการบรรจุในหลักสูตรการเรียนพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยมีคณะทำงานจากมูลนิธิฟรีดริช เนามัน คุณคัทรีน บันนัค และดร. พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล และ คณะทำงานจากกระทรวงยุติธรรม คุณสาธนา ขณะรัตน์ ร่วมเข้าหารือด้วย