จาก Human Rights Human ลอง สู่เทศกาลเสรีภาพ Human Rights Humankind

News09.12.2019รภัสพงษ์ ภูคัสมาส
Human Rights Humankind

*บทความนี้นำมาจาก จดหมายข่าวออนไลน์ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ที่ส่งถึงสมาชิกและผู้สนับสนุน โดย รภัสพงษ์ ภูคัสมาส เจ้าหน้าที่ฝ่ายสมาชิกและการระดมทุน

เมื่อปี 2561 มูลนิธิฟรีดริช เนามัน (FNF) และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ผุดไอเดียเล็กๆที่อยากจะผลิตคู่มือความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนฉบับอ่านง่ายขึ้นมาหนึ่งเล่ม โดยทั้งสององค์กรมีการทำงานที่คล้ายกันในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความใจด้านสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะให้กับบุคคลทั่วไป นักเรียนนักศึกษา นักกิจกรรม ภาคประชาสังคม รวมไปถึงหน่วยงานจากภาครัฐ ทว่าหนังสือประกอบการสอนขณะนั้นบ้างก็เต็มไปด้วยศัพท์เฉพาะ ซับซ้อน และไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน "หนังสือ Human Rights Human ลอง: คู่มือเรียนรู้สิทธิมนุษยชนเพื่อการอยู่ร่วมกัน" จึงได้เกิดขึ้น นอกจากผู้อ่านจะได้เข้าใจที่มาที่ไปของแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนแล้ว ยังจะได้ลองทำกิจกรรมซึ่งประยุกต์จากหลักการสิทธิต่างๆ ให้สนุก เข้าใจง่าย และเห็นภาพรวมมากขึ้น

เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผล จึงได้มี เทศกาลเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชาติ หรือในชื่อภาษาอังกฤษ Freedom Festival - Human Rights Humankind ในทั้งหมด 4 จังหวัด เริ่มที่ สงขลา นราธิวาส พะเยา และปิดท้ายด้วยขอนแก่น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือ จัดบูธกิจกรรม วงคุยด้านสิทธิกับสถานการณ์ในพื้นที่นั้นๆ ฟังดนตรี เล่มบอร์ดเกมส์ รวมไปถึงการจัดฝึกอบรมการใช้และทดลองหนังสือให้กับกลุ่มคุณครูอาจารย์และกระบวนกร นอกจากผู้จัดงานหลักอย่างฟรีดริช เนามัน และแอมเนสตี้แล้ว เรายังได้ร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดนั้นๆ ซึ่งมีทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคม กลุ่มนักกิจกรรม ผู้ประกอบการและร้านค้า ทั้งหมดนี้ต่างเข้ามาร่วมกันสร้างสรรค์งานเทศกาลนี้ให้มีความหลากหลายและน่าสนใจ ชมภาพบรรยากาศเทศกาลเสรีภาพจากทั้งสี่จังหวัดได้ที่นี่เลยครับ >> Freedom Festival เทศกาลเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชาติ

เทศกาลเสรีภาพปีนี้ถือเป็นอีกจุดหนึ่งเริ่มต้นของการรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาในรูปแบบที่แตกต่างออกไป สำหรับบุคคลทั่วไปหรือหน่วยงานที่สนใจหนังสือ Human Rights Human ลอง สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Amnesty Shop และตามร้านหนังสือที่วางจำหน่าย ทั่วประเทศครับ