14.06.2019Feature

สถานการณ์ข่าวลวงกับทางออกเชิงสร้างสรรค์

ข่าวลวง ข่าวปลอม เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสำคัญ และยังคงเป็นประเด็นพูดคุยและหารือระหว่างหลายภาคส่วน เพื่อร่วมกันหาทางออกเชิงสร้างสรรค์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และองค์กรภาคี...

อ่านต่อ
Media Forum 9
14.06.2019News

8 องค์กรผนึกพลัง ลงนามร่วมประกาศปฏิญญารวมพลังขับเคลื่อน ต่อต้านข่าวลวงข่าวปลอม

ด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของข่าวลวงข่าวปลอม ที่เป็นประเด็นท้าทายในระดับนานาชาติ ประกอบกับบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วม การส่งเสริมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงผลักดันการรู้เท่าทันสื่อ...

อ่านต่อ
Fake News Alert
11.06.2019News

ไทยแลนด์ไอซีทีแคมป์ เสริมทักษะเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อสาธารณประโยชน์

นับจากก้าวแรกเมื่อปี 2551 ค่ายแม่โขงไอซีทีแคมป์ ที่เป็นค่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้กับภาคประชาสังคมและสื่อใหม่ เดินทางมาถึงปีที่ 10 และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ค่ายไทยแลนด์ไอซีที...

อ่านต่อ
Thailand ICT
07.05.2019Training

6 ปีจากการปลูก สู่การแพร่กระจายของเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตย

“ผลจากการเดินทางส่งเสริมประชาธิปไตย อาจจะไม่ได้เห็นชั่วข้ามคืน แต่อาจใช้เวลาเป็นปีๆ คนที่เดินทางร่วมกันสำหรับเกมนี้มีไม่มาก”...

อ่านต่อ
MOF Sim Democracy Workshop
03.05.2019Feature

จับมือสานต่อเพื่อเส้นทางแห่งเสรีภาพ กับ Songkhla Forum

การเดินทางตามหาเพื่อนเก่าบนเส้นทางแห่งเสรีภาพ ทำให้เราได้พบกับ คุณพรรณิภา โสตถิพันธุ์ แห่งสงขลาฟอรั่ม (Songkhla Forum) และได้กลับมาร่วมกันสานฝันให้สงขลาอีกครั้ง

อ่านต่อ
Songkhla Forum
23.04.2019Feature

เล่น เรียน แล้วเปลี่ยนมุมมองไปกับเกมการ์ดพลังสิทธิ

“เรามีสิทธิอะไรบ้าง” คือ คำถามเริ่มต้นในการอบรมเรื่อง สิทธิมนุษยนชน ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บางนา จำนวน 70 คน ที่มาเขาร่วมวิชาพื้นฐานแบบคละคณะ คละชั้นปี คำตอบส่วนใหญ่ คือ สิทธิในการเลือก...

อ่านต่อ
ABAC RCWS
23.04.2019Feature

Human Rights Education at ABAC University

Human Rights education is essential for every citizen to stand up for their rights as well as protect and respect the rights of others. It is a tool against violence, racism, extremism,...

อ่านต่อ
ABAC RCWS
05.04.2019News

ขับเคลื่อนวาระชาติด้านสิทธิมนุษยชน

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ การสร้างหลักประกันสิทธิและเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน...

อ่านต่อ
RLPD HR WS
05.04.2019Training

เครือข่ายผู้นำชุมชน เสริมสร้างการเคารพสิทธิสู่สังคมสันติสุข

คุณวิเชียร คุตวัส ผู้ประสานงานเครือข่ายจังหวัดราชบุรี  ได้เชิญอาสาสมัครและผู้นำชุมชนในจังหวัดราชบุรีจำนวน 14 คน ร่วมอบรมการใช้เกมเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ประกอบการอบรมแบบมีส่วนร่วม ณ...

อ่านต่อ
Ratchaburi TOT
21.12.2018Issues

เสริมพลังนักจัดการความขัดแย้ง

“ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติ เมื่อมีคนอยู่ร่วมกัน” เพราะแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกัน ความขัดแย้งเกิดเมื่อมีคนอย่างน้อย 2 คน ที่มี “ความต้องการ” ไม่ตรงกัน ซึ่งอาจเกิดจากความคิด, ความเชื่อ,...

อ่านต่อ
PSC

หน้า