13.03.2020News

วันข้อมูลเปิดนานาชาติ 2020 กับการสร้างสันติสุขชายแดนใต้

“เราเห็นอะไรในสไลด์นี้?... เราอาจจะไม่เห็นอะไร และสงสัยไปว่าที่เราไม่เห็นเป็นเพราะจอภาพเสีย หรือผมไม่ได้ใส่อะไรไปจริงๆ แต่ถ้าผมเริ่มเปิดให้เห็นภาพบางส่วน ก็อาจจะต้องอาศัยการตีความ คาดเดากันไป...

อ่านต่อ
Open Data, Digital Rights
10.03.2020News

“สื่อสร้างสรรค์ เท่าทันสื่อ”

การรู้เท่าทันสื่อ หรือ Media and Information Literacy เป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญที่ถูกพูดถึง ในฐานะที่จะส่งเสริมให้ผู้ใช้สื่อสามารถวิเคราะห์ ตีความเนื้อหา ประเมินคุณค่า และเข้าใจผลกระทบของสื่อได้...

อ่านต่อ
Media Literacy
06.03.2020Training

เกม เล่น เรียนรู้ และออกแบบได้

พูดถึงเกมหรือการเล่น คุณคิดถึงอะไรกันบ้าง? จากวิ่งเล่นกับเพื่อนๆ มาถึงเกมคอมพิวเตอร์ เกมออนไลน์ และบอร์ดเกม “ในยุคดิจิทัล เรากลับต้องหาทางเจอหน้าค่าตากันจริงๆ ให้บ่อยขึ้น”...

อ่านต่อ
game design workshop
30.01.2020Training

เกมเป็นแค่เรื่องเล่น ๆ จริงไหม

เกมเป็นแค่เรื่องเล่น ๆ จริงไหม ตอนเด็ก ๆ หลายคนอาจจะเคยเล่นเกมต่างๆ กับเพื่อน ๆ บางเกมการละเล่นเป็นเกมที่ใช้กำลัง ถูกออกแบบมาให้ได้เล่นเพื่อพัฒนาร่างกาย บางเกมแบ่งทีมกันเป็นสองทีม...

อ่านต่อ
29.01.2020Feature

เครือข่าย การเล่าเรื่อง และข้อความจากพวกเรา

ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง การบูรณาการความร่วมมือกับภาคีองค์กรต่างๆมีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนงานให้ประสบความสำเร็จ คุณสเวน  เกอรส์ (Sven Gerst) กระบวนกรและนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้...

อ่านต่อ
Networking, Storytelling and Liberalism
22.01.2020News

มหาวิทยาลัยศิลปากรและเส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลง

จาก Reform Agenda ขยายและพัฒนามาสู่ SU Transformation ภายใต้ชื่อ SU Transformation Think Tank อาจารย์ ดร. สุภาพ เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบรดีฝ่ายพัฒนาองค์กร เล่าถึงแนวทางและกรณีศึกษาในการพัฒนา รวมถึง...

อ่านต่อ
Strategic Planning workshop
13.01.2020News

สิทธิเขา สิทธิเรา ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

“สิทธิมนุษยชน” สิ่งที่ติดตัวเราทุกคนมาตั้งแต่เกิด มีความเป็น “สากล” ที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ต้องมีเหมือนกัน แม้แต่ในบริบทความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ก็ไม่ได้เป็นกำแพงปิดกั้นสิทธิมนุษยชน...

อ่านต่อ
human rights education
09.12.2019News

จาก Human Rights Human ลอง สู่เทศกาลเสรีภาพ Human Rights Humankind

จากไอเดียเล็กๆ ที่จะผลิตคู่มือความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนฉบับอ่านง่าย จนได้หนังสือ Human Rights Human ลอง ออกมาเป็นรูปเป็นร่าง มาสู่เทศกาลเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชาติ (Freedom Festival-Human...

อ่านต่อ
Human Rights Humankind
20.11.2019News

Fact-checking and critical mind keys to constructive digital dialogue

A panel discussion including academics and activists urged the public to consume information online with a critical mind while making positive content sharable in fight against “disinformation and...

อ่านต่อ
Digital, Disinformation, Misinformation
19.11.2019News

เสวนานักคิดดิจิทัล ครั้งที่ 6 รับมือด้านมืดยุคดิจิทัลด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์

ภาคประชาสังคม ย้ำจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์คือหัวใจของการเท่าทันสื่อและรับมือด้านมืดโลกออนไลน์ รับฟังคนเห็นต่างโดยไม่ด่วนตัดสิน สื่อมีบทบาททำความจริงให้ปรากฎลดความขัดแย้งในสังคม

อ่านต่อ
Digital, Disinformation, Misinformation

หน้า