07.08.2018News

เยาวชนสมุทรสาครเรียนรู้ประชาธิปไตยผ่านเกมจำลองและบทบาทสมมุติ

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย จัดขึ้นโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับมูลนิธิฟรีดริช เนามัน เพื่อให้เยาวชนจากโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยเรียนรู้ประชาธิปไตย...

อ่านต่อ
ค่ายเยาวชน สมุทรสาคร2018
25.07.2018News

พลังพลเมืองขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

โครงการต้นกล้าพันธุ์ดีสร้างวิถีประชาธิปไตย เกิดจากความตั้งใจของคุณพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล...

อ่านต่อ
Sim Democracy-Krabi
10.07.2018News

พลเมืองสีขาว ต่อต้านคอร์รัปชั่น

คอร์รัปชั่น คือ การใช้อำนาจที่มี เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ส่วนตัว การกระทำดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง เช่น ด้านการมีส่วนร่วมของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม...

อ่านต่อ
Young Korat
12.06.2018Events

How Can Rule of Law drives an Economic Growth.

Germany, one of the big brothers in a global economy, was once had a severe domestic economic situation. How could Germany flip from rags to riches within only a few decades? Is it a contribution of...

อ่านต่อ
Networking Dialogue
30.05.2018Training

สิทธิมนุษยชน นิติธรรม ส่งเสริมเสรีประชาธิปไตย

“จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ ทั้งเรื่องประชาธิปไตย และสิทธิไปบอกต่อกับเพื่อนคนอื่น ๆ ที่สำคัญ คือ จะเริ่มจากการนำเรื่องสิทธิไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างจริงจัง”...

อ่านต่อ
Democratic Youth Camp
22.05.2018Training

สร้างกระบวนกรส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน

โครงการเสริมทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน (HR Facilitator)  โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2561  ...

อ่านต่อ
Facilitation workshop
15.05.2018Training

สิทธิมนุษยชน x คนยุติธรรม

 “เพราะเราอยู่ในเบ้าหลอมแบบนั้น จากที่เราคิดว่าเขายิ่งรู้สิทธิน้อยยิ่งดี ถ้ารู้เยอะแล้วปัญหาก็อาจกลับมาที่เรา และบางทีเราเองก็เลือกปฏิบัติเหมือนกัน...”

อ่านต่อ
Human Rights Workshop
05.05.2018Training

สื่อ รู้เท่าทัน เฝ้าระวัง เพื่อเปลี่ยนแปลง

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของเรา ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ขยายพื้นที่ (Platform) ของสื่อให้ออกไปกว้างไกลขึ้นกว่าเดิม และยังทำให้การเป็น “สื่อ” นั้นง่ายดายกว่าเดิม

อ่านต่อ
MIL
03.05.2018Training

ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนแปลง เยาวชนเคารพสิทธิ

“มนุษย์ที่ขาดอิสรภาพ ก็เหมือนร่างกายที่ไร้จิตวิญญาณ” สิทธิมนุษยชนเป็นจิตวิญญาณและรากฐานของประชาธิปไตย เกมการ์ดพลังสิทธิสร้างการตระหนักรู้เรื่องสิทธิของตนเอง และสนับสนุนให้ทุกคนกล้าพูด...

อ่านต่อ
YHRC
01.05.2018Feature

สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์

หากพูดคำว่า “มานิ” หรือ “มะนิ” หลายคนคงทำหน้าสงสัย ถ้าเป็น “เงาะป่า” หรือ “ซาไก” ล่ะ พอจะคุ้น หรือ จินตนาการออกกันไหม? ซาไก หรือ เงาะป่า ที่เรารู้จักกัน หากมาได้ยินเราเรียกพวกเขาอย่างนั้น...

อ่านต่อ
Mani

หน้า